Route 66 Latigo and Off Billet Set
search
  • Route 66 Latigo and Off Billet Set
  • Route 66 Latigo and Off Billet Set

Route 66 Latigo and Off Billet Set

72" x 1.75" Premium Quality Navy aztec Print Nylon latigo strap. This tie strap features premium quality webbed nylon with leather tie. Measures 6'. 18" x 1.75" Premium Quality route 66 Design Off Billet. This billet features premium quality woven 2 ply nylon with 6 pre punched holes.

71396